image
image

หน้าที่ของ Gakken Classroom 

Gakken Classroom จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางที่คอยสนับสนุนทักษะของน้องๆทั้งทางด้านโรงเรียนเเละที่บ้านโดยที่มีการสนับสนุนดังนี้

  • โรงเรียน : ช่วยให้มีทักษะพื้นฐานทางด้านวิชาการโดยที่เราจะสนับสนุนโดยใช้เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์เเละคณิตศาสตร์ควบคู่ไปกับการสอนในรูปเเบบของ Gakken Classroom เน้นให้เด็กเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้สิ่งต่างๆด้วยตนเองโดยที่มีคุณครูเป็นคนคอยให้คำเเนะนำที่เหมาะสม
  • บ้าน : ปลูกฝังพฤติกรรมการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ ไม่เพียงเเค่ทักษะทางด้านวิชาการที่จำเป็นสำหรับน้องๆเท่านั้น เเต่ยังมีทักษะที่ใช้ในชีวิตประจำวันที่สำคัญอื่นๆอีกมากมายที่จะทำให้น้องๆมีความสุขกับการใช้ชีวิตเเละสามารถเเก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจริงได้ ทักษะเหล่านี้จะช่วยสนับสนุนให้น้องๆมีทักษะในการใช้ชีวิตเเละทักษะพื้นฐานทางด้านวิชาการดีขึ้นด้วยเช่นกัน  
image

ทักษะชีวิต

เราแบ่งทักษะในชีวิตเป็น 2 กลุ่มง่ายๆ คือ ทักษะที่มองเห็นได้ และทักษะที่มองไม่เห็นซึ่งทั้ง 2 ทักษะนี้ควรจะถูกพัฒนาควบคู่กันไป

1. กลุ่มที่มองเห็นได้ เช่น คะแนนที่ดีขึ้น หรือรางวัลจากการแข่งขัน เป็นสิ่งที่จับต้องได้ และมีความสำคัญอย่างยิ่ง

2. กลุ่มทักษะที่มองไม่เห็น เช่น ความคิดอย่างมีตรรกะ การตัดสินใจที่ดี การมีสมาธิ แรงจูงใจ มีมานะอุสาหะ และทัศนคติของการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นกลุ่มทักษะที่ช่วยสร้างแรงสนับสนุนให้กับทักษะที่มองเห็นได้ เสมือนกับรากที่คอยค้ำจุนลำต้นของต้นไม้ไว้


image
ปรัชญา 3 ข้อ

1. Joy of Learning (เรียนอย่างมีความสุข) : น้องๆจะได้รับเเบบฝึกหัดเเละเนื้อหาที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ของตัวเองทำให้น้องๆไม่เครียดเเละสนุกไปกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง

2. Self-Confidence (สร้างความเชื่อมั่นในตนเอง) : ทักษะนี้สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอจนเกิดความมั่นใจ เช่น น้องๆจะได้รับการบ้านอย่างเหมาะสมเพื่อที่น้องๆจะสามารถทบทวนเเบบฝึกหัดอย่างต่อเนื่องจนเกิดความมั่นใจในตนเองที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆด้วยตนเองในวันข้างหน้า

3. Zest for Living (สนุกกับการใช้ชีวิต) : ทักษะต่างๆที่น้องๆได้รับในห้องเรียนเเล้ว เรายังต้องการให้น้องๆนำทักษะที่ได้จากในห้องเรียนไปประยุกใช้กับเหตุการณ์ในชีวิตจริงได้เช่นกัน
Powered by MakeWebEasy.com