Gakken Classroom Story EP.1

879 จำนวนผู้เข้าชม  | 

Gakken Classroom Story EP.1

Gakken Classroom Story EP.1 "ห้องเรียนแห่งการส่งเสริมทักษะการอ่านและการคิด"

เคยสงสัยไหมว่า ทำไมเด็กๆ ต้องอ่านใบงานด้วยตนเอง?... เพราะทักษะการอ่าน จะทำให้เด็กๆ วิเคราะห์ได้ดี,เข้าใจโจทย์ปัญหา และนำไปสู่การหาคำตอบได้ 

ที่ Gakken Classroom เราจึงออกแบบใบงานคณิตศาสตร ์ให้มีคำอธิบายโดยละเอียดเพ ื่อให้เด็ก ๆ สามารถเข้าใจโจทย์ปัญหา ได้โดย การอ่านที

ละคำอย่างรอบคอบ โดยครูผู้สอนของเราจะไม่อธิ บายเนื้อหาที่มากจนเกินไป เพราะจะขัดขวาง ความสามารถในการอ่าน และ“ ความสามารถในการคิดด้วยตนเ อง” ของเด็ก

การเรียนรู้โดยการทำความเข้ าใจเนื้อหาจาก การอ่าน และการลองผิดลองถูก ด้วยตนเอง เป็นทักษะที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งในชีวิตของเรา

Gakken Classroom จึงมุ่งส่งเสริม "ความสามารถในการอ่าน" ของเด็กๆ ซึ่งเป็นรากฐานสำหรับ "ความสามารถในการคิดด้วยตน เอง"

Powered by MakeWebEasy.com