Gakken Classroom Story EP.2

778 จำนวนผู้เข้าชม  | 

Gakken Classroom Story EP.2

โดยปกติการหาคำตอบที่ถูกต้องสำหรับ #โจทย์ปัญหาการคำนวณ จะดูคำตอบสุดท้ายเสียส่วนใหญ่ ตัวอย่างเช่น คำตอบของ 15-7 คือ 8 ไม่ว่าเด็กๆ จะใช้วิธีการใดในการหาคำตอบ แต่ถ้าตอบ 8 คือถูกต้อง แต่ที่ Gakken Classroom เราดูมากกว่าคำตอบที่ถูกต้องของเด็กๆ

คำตอบที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญ นอกจากนี้เรายังต้องให้ความสำคัญกับกระบวนการคิดและวิธีการ ที่เด็กๆ ใช้หาคำตอบด้วย จากโจทย์ 15-7=? การได้คำตอบมานั้น เด็กๆ อาจใช้นิ้วมือช่วยนับโดยลบทีละ 1 จำนวน นับถอยหลังไปตามจำนวนที่ลบออก หรือเด็กๆ จะใช้วิธีการแบ่งจำนวนของตัวเลข คือการทำให้มันเป็น 10 - 7 + 5 หรือ 15 - 5 - 2 จากวิธีการนี้ เด็กๆ จะสามารถเรียนรู้ เและลดความผิดพลาด ของคำตอบได้ดียิ่งขึ้น เพราะตัวเลขที่แบ่งออกมานั้นง่ายต่อการคิดคำนวณนั้นเอง เรารู้สึกว่ามีหลายกรณีที่เด็กๆ ที่ใช้วิธีการคิดแบบลบตัวเลขทีละ 1 จำนวน ไม่เพียงแต่ทำให้เกิดความผิดพลาดในการคำนวณได้ง่ายแล้ว แต่ยังทำให้บทเรียนคณิตศาสตร์ของพวกเขาสะดุดอีกด้วย

หน้าที่ของครู ที่ Gakken Classroom ไม่ใช่แค่ตรวจเฉพาะคำตอบที่ถูกต้องให้เด็กเท่านั้น แต่เพื่อฝึกให้เด็ก ๆ มีเหตุผลในการทำงาน รู้จัก #การแก้ไขปัญหา ครูของเราจึงให้ความสำคัญกับเรื่องวิธีคิดและกระบวนการในการแก้โจทย์ด้วยทักษะการแก้ไขปัญหาที่ได้จากการฝึกฝนในรูปแบบนี้จะพัฒนาและติดตัวเขาไปตลอดชีวิต

เราไม่ได้สอนให้เด็ก ๆ ค้นหาคำตอบที่ถูกต้องอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังทำให้พวกเขาตระหนักว่า "ทำไม" คำตอบนั้นถึงเป็นคำตอบที่ถูกต้อง


Powered by MakeWebEasy.com